Nhà gỗ nghiến cũ 4 gian 2 trái ( ảnh 2 ), nha-san-go-nghien