Nhà 5 gian + 1 gian thò ( ảnh 7 ), goi-Nha-san-dan-toc