Nhà sàn 3 gian đứng (ảnh 8 ), hang chat luong dinh cao 2364