Nhà sàn 3 gian 2 trái tỉnh Yên Bái ( ảnh 4 ), can-ban-nha-san